Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse

Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse

Agnes Christine Gundersen er tilkjent kompetanse som Forsker 1, som etter Møreforsking sitt stillingssystem tilsvarer professorkompetanse. Kompetansevurderingen ble foretatt av en ekstern kommisjon bestående av professorer fra Universitetet i Bergen og Aberdeen, samt Havforskningsinstituttet i Bergen. Agnes Gundersen er forskningssjef i Møreforsking Marin i Ålesund.

 
Møreforsking har allerede flere med forsker 1-kompetanse i sine rekker, alle i datterselskapet Møreforsking Molde. Agnes er imidlertid den første som har kvalifisert seg til denne tittelen gjennom arbeid som i sin helhet er utført i Møreforskings egen regi. Dette er et viktig gjennombrudd for Møreforsking og viser at instituttets faglige arbeid holder høy kvalitet , sier direktør Roar Tobro i en kommentar.
 
Agnes Gundersen (43) kommer  opprinnelig fra Kristiansund, og ble ansatt ved Møreforsking i mars 1993. Agnes avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen/ Havforskningsinstituttet samme år. Hun forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2004. Dr. gradsavhandlingen handlet om reproduksjon og rekruttering hos blåkveite i Barentshavet og arbeidet ble utført ved Møreforsking i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen og Fiskeriforskning i Tromsø (nåværende Havforskningsinstituttet i Tromsø).
 
Agnes sin spisskompetanse ligger innenfor fagområdene reproduksjon og rekruttering hos fisk, med særlig fokus på blåkveite. Hun har arbeidet med blåkveite i de fleste havområdene i Nord-Atlanteren - fra Canada til Barentshavet, men har også vært rådgiver for forskere og studenter i andre verdensdeler. Agnes har arbeidet med å initiere prosjekter langs hele verdikjeden. Fokus har variert fra rene biologiske prosesser og livshistorie til utbredelse, ressurskartlegging, forvaltning, fangst, redskapsutprøvning, seleksjon, diettanalyser, elektronisk fangstregistrering, agn, produksjon, samt bioteknologiske problemstillinger relatert omega 3 og antibegroing på skip.  Prosjektene har gjerne vært i samarbeid med næringslivet.
 
I Møreforsking har Agnes siden 1994 hatt spesielt ansvar for problemstillinger knyttet til fiskeri, biologi og forvaltning av blåkveite ved Grønland - et arbeid som er regulert under den bilaterale avtalen mellom Grønland og Norge. Hun har videre ledet en rekke forskningstokt, vært prosjektleder på en rekke prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og ledet nordiske prosjekt. Hun har etablert et utstrakt nettverk med nasjonale og internasjonale forskere og forskningsinstitutt, og aktører i og rundt fiskerinæringen.
 
Agnes har siden 1994 vært med i ICES Expert Group – Northwestern Working Group som gir vitenskapelige råd om fiskebestandene ved Grønland, Island og Færøyene. I desember leder hun - sammen med Fransisco Saborido Rey fra Spania - en internasjonal workshop i ICES-regi i Vigo, Spania som skal bidra til å standardisere modningsbestemmelse hos uer og blåkveite mellom de ulike forskningsinstituttene/laboratoriene i rundt Nord-Atlanteren.  Dette er viktig for å bedre forvaltningen av disse bestandene.
 
I dag er Agnes forskningssjef i Møreforsking Marin og har det overordnede fagansvaret for avdelingen.
 
Møreforsking gratulerer Agnes med milepælen som er nådd. !