Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Robert Wolff leder Omegaland

Robert Wolff leder Omegaland

Ålesund Kunnskapspark AS har ansatt Robert Wolff som prosjektleder i Omegaland, og Robert starter opp nå i januar.


Omegaland er en livskraftig klynge av bedrifter lokalisert til Nordvestlandet som produserer Omega3-oljer.  Kjernebedriftene i klyngen står for anslagsvis 40 prosent av verdens produksjon av omegaholdige oljer til humant konsum.  Samtlige bedrifter i klyngen investerer tungt i FoU, produktutvikling og økt kapasitet. Omegaland er tilknyttet Innovasjon Norge sitt Arena-program for de neste tre årene og prosjektet startet formelt opp nå ved årsskiftet.
 
Styringsgruppen for Omegaland består av Asgeir Sæbø (Pharma Marine AS), Iren Stoknes (Epax AS), Gro Naalsund (GC Rieber Oils AS), Knut Sjåstad (Høgskolen i Ålesund), Agnes Gundersen (Møreforsking AS) og Per Erik Dalen (Ålesund Kunnskapspark AS).
 
Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP) er fasilitator (økonomisk og juridisk ansvarlig) for Omegaland og administrerer prosjektet.  Ålesund Kunnskapspark er et innovasjonsselskap og en aktiv utvikler av næringslivet på Sunnmøre.
 
Robert Wolff er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim innen kjemiteknikk og prosessteknologi (fra 1993).
 
Etter ferdig utdannelse begynte han som prosessingeniør hos (det som den gang var) Lipro AS, nå EPAX i Skarbøvika i Ålesund.  EPAX er i dag verdensledende innen raffinering av Omega-3 produkter fra fiskeolje. Han var engasjert i over fem år, til slutt som produksjonssjef, før han gikk over i stillingen som produksjonssjef ved Firmenich Bjørge Biomarin på Ellingsøya for en kortere periode.
 
Robert Wolff er 40 år og kommer nå fra en stilling som Høgskolelektor og studieleder ved Institutt for Biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. 
 

Robert Wolff vil ha kontor og sitt daglige virke i Kunnskapsparken. Kontaktinfo for Robert er:

 

Adresse:          Omegaland, Ålesund Kunnskapspark AS, Serviceboks 9, 6025 Ålesund
Telefon:            70 32 92 00
Telefax:            70 32 92 01
Mobil:                99 44 95 79
Epost:               robert.wolff@omegaland.no