Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Studietur til Island

Studietur til Island

Som en del av kompetansehevingsprosjektet «Med sans for kvalitet» har fem medarbeidere fra Møreforsking vært på en fire dagers studietur på Island. Målsetningen med besøket har vært å styrke samarbeidet med det islandske forskningsmiljøet Matís, samt besøke noen av hjørnesteinsbedriftene i den islandske industrien.
 
Under oppholdet har en fått informasjon fra og omvisning hos rederiet og fiskeforedlingsbedriften HB Grandi, utstyrsleverandøren Marel og produsent av marine lipider Lysi. I tillegg har det vært gjennomført workshop og møter med fagansatte ved forskningsinstituttet Matís. Besøket var positivt og har avdekket flere samarbeidsmuligheter både mellom instituttene og med industrien.
 
Møreforsking ønsker å rette en spesiell takk til vertskapet Matís for interessante dager på Island!
 
 
 
For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Wenche Emblem Larssen.