Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Millionstøtte til innovasjonsstudie på silderogn

jennifer_mildenberger_foto_Møreforsking.jpg

Millionstøtte til innovasjonsstudie på silderogn

Arctic Bioscience er tildelt millionstøtte fra Forskningsrådet for å drive forskningsbasert innovasjon på temaet: Hvilke stoffer i silderogn er det som virker på psoriasis? Møreforsking og Nofima er forskningspartnere.

Innovasjonsprosjektet som nå har fått støtte fra Forskningsrådet, er del av Arctic Biosciences omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Utgangspunktet for prosjektet er oppdagelsen at ekstrakt fra silderogn kan ha effekt på mild til moderat psoriasis. Nå skal de forske videre på stoffene i silderogn og virkningsmekanismer i psoriasis på cellenivå.

 

-         Silderognen vi bruker til legemiddelet vi utvikler er et restråstoff fra sildefiletproduksjon. Vi foredler altså en uutnyttet ressurs fra norsk fiskerinæring, sier Ole Arne Eiksund, daglig leder i Arctic Bioscience.

-         Målet er å utvikle et nytt behandlingsalternativ for pasienter med mild til moderat psoriasis, sier Runhild Gammelsæter, medisinsk direktør i Arctic Bioscience.

 

Analyser på cellenivå
Arctic Bioscience, med hovedbase i Ørsta, har lang erfaring innen lipidkjemi og produktutvikling, mens Nofima og Møreforsking har ekspertise innen biokjemi og cellebiologi. Forskningspartnerne skal undersøke hvordan stoffene i silderogn påvirker flere typer celler i kroppen. Nofima ser nærmere på hudceller.

 

-         Gjennom å dyrke ulike typer celler som inngår i huden samtidig får vi en situasjon som ligner mer på hvordan de er i kroppen, forklarer forsker Mona Pedersen i Nofima.

Møreforsking skal bidra med å studere effekter i ulike immunceller, som også spiller en viktig rolle i sykdomsbildet for psoriasis. Både Nofima og Møreforsking ser frem til å jobbe med Arctic Bioscence for å forstå de molekylære mekanismene for dette produktet.

-         Det er spennende å delta i utvikling et produkt som har svært stor samfunnsmessig betydning, kommenterer Mona Pedersen i Nofima.

-         Vi er veldig glade for å videreføre samarbeidet med Arctic Bioscience. Innovasjonsprosjektet vil gi muligheten til å studere virkningsmekanismene i større detalj, og slik bidra til de ambisiøse farmasøytiske målene til Arctic Bioscience, kommenterer møreforsker Jennifer Mildenberg.


Forskningen er i tråd med kjerneaktiviteten til Møreforsking, som en strategisk FoU-partner i næringslivet på Vestlandet.  
 

-         Der Arctic Bioscience har stor kompetanse innen kjemi og produktutvikling, har partnerne våre i prosjektet ekspertise innen biokjemi og cellebiologi, sier Gammelsæter.

-         Vi er svært glade for støtten fra Forskningsrådet, og ser frem til et spennende vitenskapelig samarbeide med to kompetente forskningspartnere, sier medisinsk direktør Runhild Gammelsæter.
 


Fra Arctic Biosciences lab i Ørsta. Fra venstre: CTO Daniele Mancinelli, CEO Ole Arne Eiksund og Medical Director Runhild Gammelsæter. (Foto: Per Christian Sæbø, COO Arctic Bioscience)