Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking entrer Campus Kristiansund

hanne (2).JPG

Møreforsking entrer Campus Kristiansund

På Campuskonferansen i Kristiansund i dag kom nyheten om at den første Møreforskeren snart er på plass på Campus Kristiansund. Møreforsking vil med det bidra til å bygge forsknings- og kompetansemiljøet i Kristiansund.

Direktør Agnes Gundersen i Møreforsking kunne fra talerstolen på Campuskonferansen i dag presentere Hanne Solvang Felberg som den første Møreforskeren som vil etablere seg på CKSU. - Vi har som mål å være en kunnskapsleverandør for næringslivet i Møre og Romsdal, forklarer Gundersen etter annonseringen.

 - Med vår kompetanse og de mulighetene som ligger i regionreformen, har vi valgt å posisjonere oss og styrke oss som regional forskningsaktør. Derfor tar Møreforsking en aktiv rolle i utvikling av Campus Kristiansund (CKSU), forklarer hun.

En av målsetningene for CKSU er nettopp å bidra til at forskningsmiljøer vil etablere seg på Nordmøre. Møreforsking ønsker å være med å bygge campus, og etablerer nå en forskningshub der relevant kompetanse og kapasitet er til stede og tilgjengelig. Marin bioproduksjon (akvakultur og fiskeri) er blant viktige satsingsområder til CKSU - fagområder som er relevante for Møreforskings arbeid i Ålesund.  

- Næringslivet i Møre og Romsdal er utviklet på regionale fortrinn og opererer i det globale markedet. Tilstedeværelse og lokal kunnskap om region og næring er og vil være viktig i fremtiden. Samtidig tar vi også nasjonalt ansvar og bidrar i globale utfordringer på våre felt, sier styreleder i Møreforsking AS, Tormod Thomsen.
- At vi nå etablerer oss på Campus Kristiansund er en naturlig og positiv utvikling.
 
Felberg er i dag senior prosjektleder FoU og produktutvikler for GC Rieber Oils i Kristiansund. Hun har mastergrad fra NTNU i bioteknologi og PhD fra Universitetet i Tromsø i naturvitenskap (biologi/marin biokjemi) – et arbeid som ble utført hos SINTEF Fiskeri og havbruk i Trondheim. Hun har med andre ord med seg solid og relevant nærings- og forskerkompetanse når hun entrer stillingen som forskningsleder i september. Hun vil ha særlig ansvar for å bygge næringsnær forskning på Nordmøre, men skal også drive egen forskning.  

- Med vår første Møreforsker fast på Campus kommer vi tettere på også på Nordmøre. Dette blir spennende og vi er svært glade for å få Hanne med på laget, kommenterer direktøren i Møreforsking.    

Forskeren selv gleder seg til å gå i gang: 

 - Jeg er godt kjent med innovasjon og utvikling «fra bunnen av» og har erfaring både fra grunnforskning, anvendt forskning, oppskalering, kommersialisering og marked. I tillegg til omega-3 som har stått i fokus i nåværende jobb, har jeg også erfaring med bl.a. tang og tare, fiskeri og oppdrett, sjømattrygghet og sporbarhet hos marine ingredienser. Dette anser jeg som svært nyttig å ha med seg inn i en spennende forskerstilling i Møreforsking, sier Felberg.
 
 
 
 
Kontakt Agnes Gundersen, tlf  92611524, 
agnes.gundersen@moreforsk.no