Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Legasea nyhetsbrev 2015-12: Nye 2 million kroner til kompetanseutvikl...

Legasea.jpg

Legasea nyhetsbrev 2015-12: Nye 2 million kroner til kompetanseutvikling

Prosjektet "Drømmeløft for marine ingredienser" handler om å styrke regionens kompetanse innen prosessteknologi. Legasea forventer et paradigmeskifte innen små bioraffinerier i løpet av noen år. Med fokus på 100 % utnyttelse av biomassen, vil en høyverdi anvendelse av biprodukter og avskjær løfte bærekraft og verdiskaping for hele sjømatindustrien. Vi tror derfor at det i framtiden vil finnes prosessanlegg i alle bedrifter som produserer sjømat, på land og sjø. Det betyr et enormt behov for prosesskompetanse og prosessteknologi. 

Fotorettigheter: Legasea