Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fremtidens sjømat-Norge avhengig av god marin forskning

68257949_658504507994465_5628687579235745792_n.jpg

Fremtidens sjømat-Norge avhengig av god marin forskning

I dag besøkte Forsknings- og høyere utdanningsminister Statsråd Iselin Nybø Atlanteravsparken. Der fikk statsråden blant annet en omvisning i vårt forskningslaboratorium og innblikk i vår forskning på marine råstoff.

Atlanterhavsparken i er tidligere i år tildelt regional vitensenterstatus og er nå i gang med arbeidet med å utvikle Norges første marine vitensenter. Dette var et av temaene som ministeren fikk innblikk i under besøket der styreleder Ove Paulsen og daglig leder Tom Erik Standal viste minister og følge rundt i Atlanterhavsparken. 

-          Dette er et viktige bidrag for å øke kunnskapen om livet i havet og de mulighetene havet gir oss. Koblingen mellom marin forskning og formidling skaper muligheter som vi trenger, kommenterte minister Nybø.

Møreforsking har lenge samarbeidet med Atlanthavsparken. Vårt laboratorium for forskning på levende marine organismer finnes her. På MØRELAB på Atlantererhavsparken har vi forsket oss frem til f.eks. «best practice» for levende transport av reker fra fiskefeltet ut til restaurantene, og hva som er optimale betingelser for levende lagring av krabbe, kreps og hummer. 

Vår direktør Agnes C. Gundersen viste statsråden rundt i vår forskningslab sammen med forskningsleder Snorre Bakke. For øyeblikket pågår forskning på sjøpølse og alger der målet er å skape kunnskap slik at vi kan lykkes med fremtidig kommersiell oppdrett. 

-          Samarbeidet med Atlanterhavsparken er et viktig utgangspunkt for at vi kan drive god forskning. Å kunne gjøre relevant eksperimentell forskning sammen med næringslivet er avgjørende for å styrke Norges marine næringsliv; og å skape fortrinn og ny verdiskapning, poengterte Gundersen i samtale med ministeren. 

Gjennom forskningen på MØRELAB i Atlanterhavsparken kan vi bidra med kunnskap om biologi og dyrevelferd som utgangspunkt for å realisere lengre salgssesong og nye produkt til nye marked.
- Her kan vi knytte ulike ledd i verdikjeden sammen slik at nye muligheter oppstår, påpekte Gundersen og viste til bl.a. eksempelet med teinefangst og omsetning av levende reker.

Statsråden viste stor interesse og stilte mange spørsmål underveis. Noe av det hun kommenterte var betydningen av formidling og forskning på kunnskap om havet. Hun erkjente også behovet for relevante og «nære» forskningsmiljø som er tilpasset næringslivets behov i regionene, og hvordan disse kan bidra til vekst og utvikling i hele landet.

Foruten vertskapet ved Atlanterhavsparken og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, var disse del av besøket: politisk rådgiver Kjartan Almenning, Kari Grindvik, ordførerkandidat for Ålesund Venstre og Britt Giske Andersen, varaordfører i Giske og 2. kandidat til Fylkestinget.
 
 
 
Statsråden flankert av Møreforskings Snorre Bakke og Agnes Gundersen.