Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskere på forskerbesøk

284132922_776373313379600_6051938980759058429_n.jpg

Forskere på forskerbesøk

I dag fikk Møreforsking besøk av en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet. 28 forskere og teknikere fra gruppen Fiskeridynamikk fikk høre mer om Møreforskings arbeid, og sammen fant vi flere spennende muligheter for samarbeid.

Gruppen Fiskeridynamikk fra HI jobber med innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og prøvetakere ved fiskemottak. De analyserer og gir råd om fangst, innsats og beskatningsmønstre i kommersielle fiskerier, turistfiske og fritidsfiske.

- Våre to forskningsinstitutter som har et godt etablert samarbeid og samlet har en solid og bred kompetanse og erfaring som kommer norsk forvaltning og norsk næringsliv til gode. Det er nyttig å lære mer om hverandre og se på hvordan vi kan dra nytte av hverandre, sier direktør for Møreforsking, Agnes Gundersen.

- Møreforsking har vært en viktig samarbeidspartner innen marin forskning i flere tiår. Å høre mer om hvilken forskning de driver med nå for tiden er både nyttig og interessant, sier Jon Helge Vølstad som leder forskningsgruppen.


Fra Møreforsking stilte et knippe forskere for å gi gjestene en innføring i Møreforsking, og også fortelle mer om noen av våre prosjekter; Fisk 4.0, samarbeidet knyttet til fiskeressurene i havet ved Grønland, og det tverrsektorrielle blå-grønne samarbeidet.

- Møreforsking har samlet data fra fiskeriet som landes på Møre for Havforskningsinstituttet, og nettopp denne forskningsgruppen, siden tidlig 90-tall. Tidsserier er svært viktig i forvaltning av ressursene, sier en av seniorene i gruppen, Kjell Nedreaas.
- Dette er et arbeid vi prioriterer og har egen rammeavtale for sammen med Møreforsking. 
 

Møreforsking fortalte også om flere prosjekt som er pågående, bl.a. et nystartet arbeid knyttet til Stillehavslaks finansiert av FHF, samt forskningsprosjekt knyttet til fangst og velferd hos reke.

- Dette ble et nyttig og hyggelig møte, kommenterer Agnes Gundersen i sin avslutning.
- Vi har allerede flere områder som vi skal følge opp etter møtet og vi ser mulighetene for nye samarbeidsprosjekt i tiden fremover.