Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Uttesting av sjøkreps

Uttesting av sjøkreps

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen i Oslo, Theatercafeen og ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen AS, testet ut sjøkreps, mellomlagret i sjø. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Målsettingen med uttestingen var å se om det var kvalitetsforskjeller på kreps lagret i sjø i 14 dager i spesialtilpassede lagringskasser mot sjøkreps som var fangstet to dager før uttesting. Forhold som vitalitet, fyllingsgrad, tarminnhold og smak ble sammenlignet. I tillegg har en også gjennomført analyser mht. ulike stressparametere som laktatinnhold i blod.
 
Uttesterne kunne ikke finne noen markante forskjeller på de to gruppene. All krepsen var i god kondisjon og en hadde 100 % overlevelse under forsendelse. 
 
 
Uttesterne var opptatt av at tarminnholdet skulle være lavest mulig. Dette favoriserer kreps som har vært mellomlagret en periode. Tidligere forsøk har vist at kreps trenger opp mot tre dagers mellomlagring for å tømme tarmen. Theatercafeen var eneste uttester som fant forskjell mht. tarminnhold i krepsen. Der 8 av 10 kreps lagret i 14 dager hadde tom tarm, mens 7 av 10 kreps lagret i 2 dager hadde mer en 2/3 full tarm. 
 
Krepsen var teinefisket i området rundt Midsund og pakket i samarbeid med HaNor Sjømat AS på Fjørtoft og Finefish i Fosnavåg. Tradisjonelt blir kreps pakket lagvis i isoporkasser, noen ganger med klørne bundet opp. Uttesterne opplyser at denne pakkemetoden fungerer greit vinterstid, men at kvaliteten varierer veldig med høy dødelighet om sommeren. I forbindelse med denne uttestingen ble krepsen pakket i tubekasser som på bilde over. Krepsen får da sin egen lille hule, noe som kan sammenlignes med hvordan den lever ute i naturen.
 
For mer informasjon om prosjektet, se prosjektskisse eller kontakt Astrid Woll eller Wenche Larssen.
 
Per Ove Fjellberg v/Fjelberg Fisk & Vilt
Roar Myrvoll og Freddy Olsen v/Theatercafeen

 

Linker: