Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

BIOPROSP 2011 - 5th International Conference on Marine Bioprospecting

BIOPROSP 2011 - 5th International Conference on Marine Bioprospecting

Møreforsking Marin var representert på BIOPROSP 2011 ved forsker Ola Ween. BIOPROSP omhandler fagområdet marin bioprospektering og er det femte i rekken.  Møtet ble avholdt mellom 22-25 februar i Tromsø og samlet rundt 250 deltagere fra 15 nasjoner. Mange nye og viktige sider av marin bioprospektering og bioteknologi ble belyst. Deltagere representerte både ulike industriforetak og forskere fra universitet og forskningsinstitutt.
 
Møreforsking Marin sitt vitenskapelige bidrag var i form av en poster som omhandlet resultat fra et prosjekt som går på "Mulig ressursutnyttelse og bioprospektering i ulike arter av bunnlus".