Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved pro...

Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk

Under seminaret ”Strategisk workshop Faggruppe klippfisk/saltfisk (tidligere Bacalao Forum)” ble resultatene så langt i prosjektet presentert. Prosjektet er inne i sitt siste år og det er gjort forsøk i flere bedrifter der en har benyttet brukt salt i produksjon av saltfisk og klippfisk. En har enda ikke gjort unna alt analysearbeidet, men presentasjonen viser resultatene så langt. Se link.

 
 
Prosjektet er finansiert av NFR og FHF og koordinert gjennom FHL-Bacalao Forum. For mer informasjon kontakt Ann Helen Hellevik.