Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Første debattmøte i Marin samhandlingsarena

Første debattmøte i Marin samhandlingsarena

Torsdag 14.mai 2009 ble det første seminaret i den nyoppstartede samhandlingsarenaen for den marine næringen i Møre og Romsdal arrangert på Rica Parken hotell i Ålesund. Arrangørene av arenaen er Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge, Nofima, Forskningsrådet og Møreforsking. Tanken bak samlingen var å opprette en møteplass for den marine næringen i M og R, hvor ulike felles tema og problemstillinger kan drøftes. Planen er å arrangere to årlige samlinger.

 
På første samling som hadde temaet ”sjømat og miljø” var det over 50 deltakere.  Fiskebåtredere, utstyrsleverandører, eksportører, forvaltning og forskningsmiljøene var representert.
 
Fiskebåtredernes Forbund ved Vebjørn Barstad snakket om miljømerking av villfangst- har miljømerking en effekt på marked og pris? Her tok han for seg kravene fra markedene i Europa på miljømerking av sjømatprodukter og viktigheten av MSC godkjenningen av bærekraftige bestander for å få innpass i bl.a. supermarkeder.
 
Kjell Grønn fra Innovasjon Norge i Frankrike svarte på spørsmålet om miljømerking profilering kan gi konkurransefortrinn i ulike markeder. Han fortalte hvordan forbruker oppfatter kvalitetsstempel på produktene, og hva en kan være villig til å betale for disse varene.
 
Tredje debattinnleder var Tove Sleipnes fra Eksportutvalget for fisk. Hun tok for seg hvordan EFF bruker bærekraft i sin kommunikasjonsstragi mot markedet.
 
Kjersti Bruheim var debattleder og holdt også et innlegg om krisehåndtering i mediene
 
Nedenfor kan du laste ned presentasjoner fra samlingen: