Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskning viser: Ekstremvær driver frem større vedvarende endringer i...

illu Holbrook et al 2020.jpg

Forskning viser: Ekstremvær driver frem større vedvarende endringer i marine økosystem

Møreforsker Margrete Emblemsvågs har dokumentert hvordan en hetebølge påvirket det marine økosystemet på dypt vann. Funnene er nå publisert i en internasjonal spesialutgave av «Global Change Biology» om hvordan slike ekstreme hendelser endrer biologien og økologien i polområdene.

Hvordan påvirker marine ekstreme klimahendelser polare strøk på kortere og lengre sikt? Dette er spørsmål mange forskere opptar seg med. Møreforsker Margrete Emblemsvågs doktorgradsarbeid har dokumentert hvordan gradvis oppvarming og såkalte «ekstremår» hvor temperaturen er unormalt høy, raskt påvirker økosystem selv på dypt vann (500-1000m).

- I 2003 var det rekordhøye temperaturer rundt Grønland som førte til store forflyttinger av fiskearter i dypet. Vi så at antall arktiske arter tilpasset lave temperaturer gikk ned, mens arter tilpasset høyere temperaturer økte, forteller Emblemsvåg. 
- At en hetebølge så raskt skulle påvirke livet på store dyp, var overaskende, bemerker hun. 

Marine hetebølger hindrer økosystemene i å levere de tjenestene som vi mennesker nyter godt av, som for eksempel sjømat. Dette skjer ved at artene forflytter seg eller dør når temperaturene blir for høye. I arktiske strøk skjer dette mye raskere enn andre steder på kloden, og man ser en stadig minking og sammentrekking av arktiske arter og økosystem. I verste fall kan ekstreme temperaturer føre til kollaps av økosystem, slik man har sett skje med marine korallrev.

Det har blitt flere dager med ekstremt høye temperaturer og flere, mer intense og langvarige hetebølger globalt og i de fleste av verdens regioner siden 1950. Med økende global oppvarming, øker også hyppigheten av ekstremvær og hetebølger. Slike hendelser er med på å akselerere de klimarelaterte endringene. 

- Man kan se på det som et girskifte, sier møreforskeren. 
 

Video om tematikken i spesialutgaven av «Global Change Biology» om hvordan slike ekstreme hendelser endrer biologien og økologien i polområdene.
 
 

Illustrasjonen øverst: Holbrook et al. 2020