Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Jobber med å få til kommersielt fiske på stillehavslaksen

Pukkellaks.jpg

Jobber med å få til kommersielt fiske på stillehavslaksen

Stortinget ber Regjeringen intensivere arbeidet med å bekjempe pukkellaks i norske farvann. Vårt pågående prosjekt belyser flere av de problemstillingene Regjeringen nå drar frem. Gjennom det internasjonale forskningsprosjektet «Stillehavslaks» som Møreforsking leder, jobber vi med å legge til rette for et selektivt fiske på pukkellaks i sjø, for å begrense spredningen og samtidig utnytte arten kommersielt.

Når Stortinget nå ber regjeringen intensivere arbeidet mot pukkellaks, ber de om at det tillates fangst av pukkellaks i sjø før sommeren 2023. I budsjettforliket for 2023 er det satt av 25,3 millioner til arbeidet med å stanse spredning av pukkellaks. 

Jobber for å finne beste måter å fangste

Det pågående prosjektet «Stillehavslaks» har samlet kunnskap og teknologi med mål om å kunne drive bærekraftig fangst av arten. Sammen med forskere fra Canada og Nord-Amerika har vi kommet fram til et forslag til hvordan fiske etter pukkellaks i sjø kan skje mest mulig effektivt og skånsomt. Både kastenot og kilenot er fangstmetoder som er aktuelle.

Ber om utvidelse av arbeidet

Dette arbeidet ser vi kan og bør tas videre. Vi søker nå Fiskeridirektoratet og andre for å få utvidet prosjektrammen med Havforskningsinstituttet og Nofima for å styrke både fangst- og kvalitetssegmentet i arbeidet. Gitt prosjektstøtte og dispensasjon fra Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet, vil forskningssamarbeidet kunne ha klart rammene for best mulig fangst av pukkellaks i sjø neste sommer.

Miljøtrussel kan bli ny verdifullt fiske

- Vi jobber intenst og målrettet for å kunne gjøre miljøtrusselen pukkellaks om til en kommersiell mulighet i Norge. Pukkellaksen kan bli et viktig bidrag til økt verdiskapning i lokalsamfunn langs kysten. Med tre sterke forskningsmiljøer samlet vil vi kunne ha gode rammer for dette klare om ikke lenge, sier prosjektleder for «Stillehavslaks», Møreforskings Wenche Emblem Larssen. 

- Vi har lang erfaring med å utvikle fangstredskap og er klare til å ta i bruk vår kompetanse for å realisere fangst av en ny art: pukkellaksen, sier Svein Løkkeborg, forskningssjef i Havforskningsinstituttet. 

- Stillehavslaks er god matfisk, gitt riktig fangstmetode og håndtering, og riktig fangsttidspunkt. Vi ser frem til å jobbe sammen med HI og Møreforsking for å finne den beste måten å håndtere fisken på så den kan ende opp som matfisk av god kvalitet, sier Torbjørn Tobiassen, fiskeriforsker i Nofima.Fakta: Pågående prosjekt

Stillehavslaks - Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks
Les mer

Prosjektet er støttet av FHF- Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Samarbeidspartnere: Frøystad As, Visjona, CAPE FISH GROUP AS, Smaken av Finnmark As, Bivdu, Natural Resources Consultants

Fakta: Søker om tilleggsbevilgning 

Om utvidelse av prosjektet får støtte, vil samarbeidet kunne utvides til å inkludere Havforskningsinstituttet og Nofima. Sammen ligger alt til rette for at vi på kort tid vil kunne finne de beste rammene for et nytt, kommersielt fiske etter pukkellaks i norske farvann.