Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nye muligheter innen tørking av matråstoff?

20200206_141824.jpg

Nye muligheter innen tørking av matråstoff?

I går inviterte Møreforskings utvalgte bedrifter i regionen til fagseminar. Temaet var forbedrede metoder for tørking av matråstoff. Ligger her muligheter for både grønn og blå verdiskaping?

Frysetørketeknologien er mye brukt til frukt og bær. Møreforsking ville med arrangementet heve egen kunnskap og samtidig dele den med marine næringsaktører i regionen. Tankegangen er hånd i hanske med det blå-grønne forskningssamarbeidet Møreforsking deltar i.

- Vi ser når vi er rundt på ulike fabrikker at det er et behov for å ta vare på restråstoff mer og utnytte det på en best mulig måte som samtidig tar vare på kvaliteten, forteller Finn Giske, assisterende daglig leder hos Møreforsking.

Til seminaret fikk Møreforsking en fagperson fra det tyske selskapet Bucher, som er verdensledende på tørking med vakuum og frysetørking. Hans Rudolf Schmid fra Bucher Unipectin ga tilhørerne en innføring i både metode og produkter som sikrer god kvalitet på tørket produkt med minimal bruk av energi. 

- Dette er spennende teknologi som ikke har vært utprøvd mye til nå. Metodene er mye mer skånsom mot matproduktene enn den var tidligere, og er derfor nå mye mer aktuell, forklarer Giske. 

De inviterte representerte både grønn og blå matproduksjon. I tillegg til fagseminaret om tørking, fikk deltakerne treffe et utvalg av våre forskere, de fikk en orientering om hvilke analyser vi kan utføre, og en omvisning i forskningslab’en vår. 

- Deltakerne ga gode tilbakemeldinger etter seminaret, forteller Finn Giske.

- Og kanskje gikk en del av de hjem med nye forretningsidéer?