Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Undervisningsmateriell om fangstbehandling

Undervisningsmateriell om fangstbehandling

Har du hørt om spåmannsbein og søtfisken eller lurer du på hvorfor torsk som skal saltes og tørkes skal rundkuttes? Eller vil du vite hvorfor seien skal sløyes annerledes enn hysa? Vet du svarene har du sikkert nok kunnskap til å produsere fisk av god kvalitet, vet du det ikke har du nå muligheter for å lære det i et nytt undervisningsmateriell.

 
 
Til tross for at fiskeflåten har de beste forutsetninger for å behandle fisken korrekt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen oppstår feil og dermed kvalitetsreduksjoner. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen. Målet med prosjektet er å bidra til økt kvalitet, forbedre lønnsomheten og mindre reklamasjoner for fiskeflåten.
 
Det er utarbeidet 28-siders undervisningshefte og 11 faktaark som viser hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, foreskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer fra en referansegruppe. 
 
Undervisningsheftet er illustrert med unike bilder på hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår og hvilke konsekvenser dette har på sluttproduktet.
 
Undervisningsmaterialet skal blant annet benyttes til kurs for fiskere og som oppslagsverk om bord i båtene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag, Ålesund videregående skole, fiskeflåte og eksportører. Arbeidet har vært finansiert av FHF og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.
 
 
Kontaktpersoner:
 
 
På denne siden kan du laste ned PDF format av stoffet.