Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Uregistrert fiskedødelighet i garnfisket etter blåkveite?

Blåkveite.JPG

Uregistrert fiskedødelighet i garnfisket etter blåkveite?

Et prøvefiske etter blåkveite med garnbåten ”Julsund Senior” ble gjennomført utenfor Mørekysten (Storegga og Nyegga) fra 8. til 22. juni 2012. Garnlenker med ståtid fra 1 til 4 døgn ble fisket vekselvis i løpet av perioden for å beskrive kvalitetsendringer i fangstene som følge av ståtid. De viktigste årsakene til kvalitetsreduksjon var påvirkning av bunndyr og sjødødhet, og påvirkningen økte med økende ståtid. Ved 1 døgns ståtid ble i snitt ca. 20 % av blåkveitene vraket.
 
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i fangstrate mellom garnlenker med ståtid fra 1, 2, 3 og 4 døgn. Fraværet av økende fangstrater og fraværet av en tydeligere reduksjon i kvalitet på fangsten i garnlenker med ståtid fra 1 til 4 døgn, styrker antagelsen om at det skjer en ”utskifting” av fisk i garnene. Et første anslag på størrelsen til denne uregistrerte fiskedødeligheten ligger i størrelsesorden 10-20 % av garnfangsten per døgn.
 
Arbeidet er en videreføring av prosjektet «Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid» (Fossen, 2010).