Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskere innen sjømatkvalitet og bioøkonomi

IX6G3602.JPG

Forskere innen sjømatkvalitet og bioøkonomi

Møreforsking Ålesund AS er i en vekstfase og søker etter forskere innenfor fagretningene sjømatkvalitet og bioøkonomi. Møreforsking er et arbeidssted for deg som søker nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv samt være en brobygger mellom næringsliv og akademia. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling. Vi ser etter dyktige og motiverte medarbeidere med relevant utdanning fortrinnsvis på doktorgradsnivå.

Møreforsking Ålesund AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking AS. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking Ålesund arbeider vi særlig med oppdragsforskning innenfor marin sektor i tett samarbeid med næringsliv og den marine klyngen LEGASEA.  Vårt mål er å bidra til næringsutvikling gjennom forskning og utvikling langs den marine verdikjeden fra hav til konsument. Vi har tre fokusområder: bærekraftige økosystem, sjømatkvalitet og bioøkonomi. Vi arbeider regionalt, så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Møreforsking Ålesund er eid av Møreforsking AS og NTNU. Vi holder til i Norsk Maritimt Kompetansesenter på CAMPUS Ålesund med NTNU i Ålesund som nærmeste nabo. Her er vi lokalisert i et aktivt, tverrfaglig og innovativt miljø med sterke relasjoner til næringsliv globalt, nasjonalt og regionalt. Vi har egne laboratorier for å håndtere prøvetaking og prosessering av fisk, biokjemiske og bioteknologiske analyser, samt konsesjon og anlegg for forsøk på levende marine fisk og tifotskreps.

Møreforsking er et arbeidssted for deg som søker nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv samt være en brobygger mellom næringsliv og akademia. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.    
 
 
Forskere innen sjømatkvalitet og bioøkonomi
 

Møreforsking Ålesund AS er i en vekstfase og søker etter forskere innenfor fagretningene sjømatkvalitet og bioøkonomi. Vi ser etter dyktige og motiverte medarbeidere med relevant utdanning fortrinnsvis på doktorgradsnivå. Erfaring fra oppdragsforskning, prosjektinitiering, kjennskap til virkemiddelapparatet, marin næring, EU-systemet og erfaring fra internasjonal forskning vektlegges. Faglig bakgrunn har du innenfor f.eks. levende sjømat, levende fangst, levende lagring, fangstbehandling, havbruk, foredling, klippfisk/saltfisk, prosessering, kvalitet, ombordproduksjon, restråstoff, marked eller verdikjede/bioøkonomi. Du har interesse for forskning og innovasjon med stor faglig bredde. Du må like å jobbe i team, men du må også kunne arbeide selvstendig gjennom hele forskningsprosessen fra idé til ferdig leveranse.

Arbeidsoppgaver for en forsker i Møreforsking Ålesund omfatter alle fasene i et prosjekt fra utvikling av prosjekt og søknader, ledelse og gjennomføring av prosjekt, datainnsamling og analyse og formidling av forskningsresultat. Du må trives med å arbeide med oppdragsforskning, der en gjerne jobber med flere prosjekter i ulike faser samtidig og tempoet er høyt. Det vil bli lagt vekt på formell kompetanse, vitenskapelig publisering og forskningserfaring. Personlige egenskaper som kommunikasjons- og samarbeidsevne, arbeidskapasitet, gjennomføringsevne, pågangsmot og evne til å sette seg inn i ulike fagområder er vel så viktig. Å bringe med seg et faglig nettverk vil telle positivt.

Møreforsking Ålesund AS består i dag av forskere med ulik fagkompetanse, som samarbeider tett med de øvrige fagmiljøene i Møreforsking AS og NTNU i Ålesund, samt med andre forsknings-, universitets- og høgskolemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger. Arbeidssted er Ålesund.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058 eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, senest innen 18. april 2016. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.