Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nye rapporter på fosfat i saltfisk

Nye rapporter på fosfat i saltfisk

I FHF-prosjektet «Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk, uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel/tilsetningsstoff» har det blitt utgitt to nye rapporter. Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking (prosjektleder), Nofima i Tromsø, SINTEF fiskeri og havbruk og Anfaco Cecopesca i Vigo, Spania. Prosjektet skal avsluttes april 2013.

 

Rapportene kan lastes ned her: