Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Seminar - Miljødokumentasjon Nordmøre

Seminar - Miljødokumentasjon Nordmøre

Det ble i 2010 tatt et initiativ fra oppdrettsnæringen til å etablere et prosjekt for dokumentasjon av miljøeffektene som følge av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. På vegne av oppdrettsselskapene organiserte FHL Midtnorsk Havbrukslag prosessen med å få etablert en plan for prosjektet.  Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene fra oppdrettsvirksomheten.
Første fase av prosjektet er nå avsluttet, hvor resultatene fra flere arbeidspakker vil bli presantert under et seminar avoldt ved Grand Hotell Kristiansund Mandag 18.juni.