Bjørn Tore Nystrand

Bjørn Tore Nystrand er samfunnsforsker i Møreforsking Ålesund og stipendiat i markedsføring på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet (2017-2020). 
 
Nystrand jobber for tiden med en doktorgrad i markedsføring som fokuserer på matvalg og forbrukeratferd relatert til mat tilsatt helsefremmende marine ingredienser. Arbeidstittel på avhandlingen er Consumer Attitudes and Behavior towards Functional Foods with Marine Nutraceuticals. Andre forskningsinteresser inkluderer internasjonal sjømathandel, produktutvikling og industriell markedsføring (B2B). Nystrand har sin kjernekompetanse i multivariat dataanalyse, kvantitativ metode og stimodellering (SEM). 
 
Nystrand har vært forsker i Møreforsking siden 2009. Han har mastergrad i marin bedriftsledelse fra Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet, med spesialisering innen forbrukeratferd og markedsføring (2008). Mastergradsoppgaven omhandlet unge forbrukeres holdninger og forventninger til nye produkter av fisk. Nystrand har vært involvert i en rekke prosjekter på tvers av ulike forskningsfelt, fra optimalisering i produksjon av saltfisk og klippfisk, produkt- og markedsutvikling av konvensjonell fisk, via kjønns- og utdanningsforskning til forbrukeratferd og forbrukermarkedsføring relatert til mat.