Kari Lisbeth Fjørtoft

Kari Lisbeth Fjørtoft er Fiskerikandidat (M.Sc.) fra Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet (1993). Etter endt utdanning jobbet hun et år i Spania hos en import- og salgsbedrift av sjømat. Der jobbet hun bl.a. med markedsundersøkelse av laks. Hun har tidligere også jobbet på oppdrettsanlegg og har erfaring fra fiskeri. Hun har vært ansatt i Møreforsking siden 1995. 
  
Fjørtoft jobber næringsrettet mot fiskerinæringa langs hele verdikjeden med brukerstyrte forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. Sentrale arbeidsfelt er produkt- og markedsrelaterte problemstillinger bl.a. med markedsundersøkelse i inn- og utland, produkttesting og merkevarebygging. Arbeid med nisjeprodukter og lite utnyttede arter/ressurser har stått sentralt, men mer kommersielle produkter er også viktige arbeidsfelt. Eksempel på tema hun har jobbet og jobber med er bl.a. dyphavsarter, isgalt, restråstoff, standsnegler, kamskjell, sjøpølse, krabbe, kreps, rogn, saltfisk, klippfisk, oppdrettskveite, pelagiske arter og fiskeolje. Hun jobber også med prosjekt rettet mot barn, ungdom og turister. Hun har også gjennomført ulike utredningsprosjekter og vært prosjektansvarlig for ulike arrangement.