Elisabeth Maråk Støle

 
Elisabeth Maråk Støle er utdannet Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Siviløkonom fra University of Strathclyde. Støle er CEO/direktør i Møreforsking og har hatt ulike lederstillinger i internasjonale konsern som SafeRoad, Jotun, Telenor og SCA. Hun har mange års styreerfaring og er nå styreleder i Maritime Operasjoner AS, samt styremedlem i Tafjord Marked, Møreforsking Molde AS, og Vest-Norges Brusselkontor AS.. Som direktør i Møreforsking, har Støle det overordnede ansvaret for konsernet.