Inge Fossen

Inge Fossen har hovedfag i Havbruk fra Universitetet i Tromsø og doktorgrad i marin biolog fra Universitetet i Bergen. Etter endt utdannelse i Tromsø jobbet han tre år i Namibia, gjennom HI og NORAD, med forvaltning av pelagiske og bunnlevende fiskebestander. Fra 2008 til 2010 jobbet han for MonAqua AS, i Kristiansund, med oppbygging og analyse av en bransjedatabase for oppdrettsnæringen. Inge har arbeid ved Møreforsking siden mai 2000.
 
Arbeidsfelt hos Møreforsking er biologi, teknisk forsking og forvaltningsspørsmål innenfor akvakultur, fiskeri og marine ressurser. Inge har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av prosjekt og tokt virksomhet.
 
Vitenskapelige artikler ResearchGate
 
Publikasjoner i CRIStin