Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Inn på tunet

Straumen,_Inderøy (1).jpg

Ny rapport: Inn på tunet

Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens?

Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt og har vore eit samarbeid mellom Møreforsking, Høgskulen i Volda og Inderøy kommune. 

I dette forprosjektet har vi studert eit dagaktivitetstilbod for personar med demens på Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune. Målet med prosjektet har vore todelt. På den eine sida ønska vi å finne meir ut av kva tilpassa og meiningsfylte aktivitetstilbod til personar med demens kan bety for den enkelte brukar og deira pårørande, og på den andre sida finne fram til suksessfaktorar for etablering og drift i regi av Inn på tunet.

Du finner rapporten her.

Foto: Olavfin