Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden

Bestått forskerutdanningskurs til PhD-graden

Forsker ved Møreforsking Volda, Marte Hanche-Dalseth, har bestått forskerutdanningskurs på 15 studiepoeng til PhD-graden i Vitenskapsteori med etikk.

 
Hanche-Dalseth forsvarte sitt vitenskapsteoretiske essay "En vitenskapsteoretisk problematisering av kunnskapsgrunnlaget til norsk integreringspolitikk" ved muntlig framlegging 1. desember ved Høgskulen i Volda. Opponenter var professor Torjus Midtgarden ved Universitetet i Bergen og professor Tor-Johan Ekeland ved Høgskulen i Volda.
 
Forskerutdanningskurset har vært gjennomført ved Universitetet i Bergen gjennom høgskole- og universitetssamarbeidet  Vestnorsk nettverk - Forskerutdanninga (VNN-FU). 
Forskerutdanningskurset har også omfattet et mindre skriftlig arbeid ved et vitenskapsteoretisk notat om "Hvordan gjør verdier og politiske holdninger seg gjeldende i eget forskningsfelt innen minoritets- og migrasjonsforskningen?".