Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forsker på barneidretten

barneidrett_forskning.jpg

Forsker på barneidretten

Møreforsking forsker på flere aspekter innen temaet oppvekst, blant annet idrett. Her er to ferske kronikker.

Hvordan balansere trening og skader i barns største vekstfase?
Ønsket om å bli best og frykten for å velges bort, gjør at barn og unge trener gjennom smerte, eller begynner på igjen for tidlig etter skade. Det som virker uproblematisk der og da, kan få langvarige konsekvenser og ødelegge den unges mulighet til å nå sitt potensiale. Sammen med Høyskolen i Molde og Molde Fotballklubb, forsker vi på dette temaet.
Les vår kronikk: Trening og skader i unges vekstspurtfase

Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?
Møreforsking forsker på flere aspekter innen temaet barn og idrett. Målet er at alle barn skal ha mulighet til å drive idrett. Men har man greid å inkludere barn fra lavinntekstfamilier? På oppdrag fra Norges fotballforbund, og i samarbeid med Høgskolen i Molde forsker vi på dette. Les vår kronikk om temaet her