Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Connecting the Dots

AkerBrygge_CC_MoyanBrenn.jpg

Connecting the Dots

Vår nyeste Møreforsker Marte Fanneløb Giskeødegård gir her en smakebit i "populærversjon" av innholdet i sin rykende ferske doktoravhandling om globalisering av arbeidslivet.

 
Avhandlingen har fått tittelen «Connecting the Dots: An ethnographic study of Interaction and Community Building in a Transnational Company». Tittelen er ment å symbolisere et viktig tema for dette studiet. Studiet er et kvalitativt studie av en norsk maritim bedrift som jobber verden over. Jeg har studert deres avdelinger i Norge, USA og Argentina. Selskapets avdelinger rundt om i verden er alle plassert på ulike steder som betyr de skaper juridiske, kulturelle og temporære forskjeller. Samtidig er selskapet et sted i den forstand at det utgjør en arbeidsplass for de ansatte.
 
I studiet mitt har jeg vært opptatt av globaliseringer av arbeidslivet og hvilken betydning dette har for vanlige folks arbeidshverdag. I slike firma kan den viktigste kollegaen være plassert på andre siden av verden, og måten man kommuniserer på er gjennom teknologi. Denne graden av ulikhet, samtidig som firmaet skal skape noe gjenkjennbart og felles ute i verden, var det jeg synes var spesielt spennende i dette studiet. Jeg har vært særlig opptatt av hvordan de teknologiske verktøyene, som IT, var svært viktig i selskapets arbeid med å skape en organisasjon.
 
I mine studier så jeg at de ansatte vurderte selskapet både ut fra hva de forventet ut fra landet de var i, og på bakgrunn av goder som var vanlig i landet selskapet kom fra. Her var det ulike elementer av det «norske» som ble sett som positivt og negativt. De kulturelle og institusjonelle forskjellene mellom landene har vært et viktig bakteppe for diskusjoner om ulik forståelse av standarder og hvordan dette påvirker arbeidet til selskapet. Jeg har her vektlagt betydningen av at standarder også er utarbeidet i en spesifikk kulturell kontekst. 
 

Avhandlingen kan bestilles HER.
 
 
Read the English Abstract HERE.
 
(Illustrasjonsfoto: Moyan Brenn)