Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: KOMMUNEREFORMEN OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID

Ny rapport: KOMMUNEREFORMEN OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID

Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid

På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Analysen viser blant annet at kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver trolig vil bli styrket når det gjelder betydningen for lokalt folkehelsearbeid.