Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel

Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel

Når det satses på kvinner i distriktene er det aldri for kvinners egen del, men som et ledd i å få flere familier og koner til mannsoverskuddet, skriver Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud i NRK Ytring

Hver gang det skjer et betydelig fall i antall kvinner per 100 mann i distriktene, så får vi en debatt om hvorfor kvinner flytter fra bygdene. Dessverre er dette symptomatisk for hele problematikken rundt fraflytting fra distriktene. En lav kvinneandel sier nemlig i seg selv ingen ting om fraflytting av kvinner; en lav og fallende kvinneandel kan like gjerne skyldes høy innflytting av menn.

Du kan lese mer her: http://www.nrk.no/ytring/kvinnen_-et-distriktspolitisk-virkemiddel-1.12271119