Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark

Møreforsking Volda på folkehelsekonferanse i Finnmark

Finnmark fylkeskommune arrangerte folkehelsekonferanse i Alta 2. og 3. september 2009. Møreforsking evaluerer på oppdrag for Helsedirektoratet folkehelsesatsinga i kommunar og fylke, og deltok på folkehelsekonferansen med foredrag om "Partnarskap for folkehelse".

 
Presentasjonen som Møreforsking heldt på konferansen finn du her.
 
Folkehelsekonferansen er ein møteplass for kommunar og frivillege organisasjonar som arbeider med folkehelse lokalt og regionalt. Konferansen er ein del av Finnmark fylkeskommune si folkehelsesatsing "Liv og lyst i lys og mørke". Du finn meir om sjølve konferansen og andre presentasjonar på Finnmark fylkeskommune sine heimesider her.