Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø"

Kranutsnitt

Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø"

Møreforskar Finn Ove Båtevik skriv i ein kronikk i Sunnmørsposten om korleis bedriftene og regionen skal hente kloke hovud.


I kronikken peikar Båtevik på at sjølv om innovasjonsaktiviteten blant bedriftene i Møre og Romsdal er stor, er det å rekruttere og halde på kvalifisert arbeidskraft ein av dei faktorane som flest bedrifter opplever hemmande for eigen innovasjonsaktivitet.
 
Båtevik drøftar kva utfordringar dette skaper for bedriftene og regionen, der det blir særleg utfordrande å skaffe folk utanfrå. I denne samanheng presenterar han nokre tydelege berebjelkar som kan nyttast til å profilere bedriftene og regionen.
 
Det at regionen har eit interessant kompetansemiljø,  kan med fordel framhevast  meir enn det blir gjort i dag.
 
Les kronikken her: Sunnmørsposten (30.01.2014)
 
Les meir om forskingsprosjektet Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid 
Forskinga er også brukt i ein artikkel i Plan 6/2013