Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Må ta tid til å forbedre og effektivisere i en travel hverdag

health-2082630_lite.jpg

Må ta tid til å forbedre og effektivisere i en travel hverdag

I helsesektoren er det kjent at mange løper beina av seg for å få arbeidshverdagen til å gå rundt. Når man vil effektivisere for å forbedre tjenestene, er ikke målet at de ansatte skal løpe fortere, men gjøre ting smartere. Det var temaet for den første nasjonale LEAN-konferansen for helse, som gikk av stabelen denne uka. Vår forsker Tonje Hungnes var med.

- Vi blir flere, vi blir eldre og vi bosetter oss mer i byer og tettsteder. Noen sykdommer blir mindre truende, andre vokser i omfang. Vi kan behandle mer og flere. Utfordringen som dette gir for helsetjenesten, er svært omfattende, sier Helseminister Bent Høie.
- Det å bare fortsette som nå er ikke et bærekraftig alternativ. Vi må ha en konkret plan for å ruste helsetjenesten for framtiden.

 
Effektivisere ved smartere måter

Under åpningen av konferansen snakket statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen om hva som skal til for å sikre bærekraftige helsetjenester i fremtiden: Vi må forbedre og vi må endre. Det er viktig å stoppe opp og stille seg spørsmålet: Hva kan vi gjøre bedre? Hva kan vi gjøre mer effektivt? Hvis ikke, er det vanskelig å få til endring av etablert praksis. (Se illustrasjon under) (Artikkelen fortsetter under bildet)
 
 

Omstilling og endring krever forankring på alle nivå, forståelse for felles mål og investering av tid. Det krever et fokus og en plan, det kreves evaluering av iverksatte tiltak og det krever justering av endret praksis.

 
Lang erfaring i arbeid med samhandling og endring

Møreforsking har i en årrekke arbeidet med samhandlingsutfordringer sammen med ulike aktører i offentlig sektor. Møreforsking kan være en god partner i endringsarbeidet til å veilede innovasjons- og endringsarbeidet basert på forskningsbasert kunnskap, bidra i implementeringsarbeid og med evalueringer for å følge opp at endringsinitiativ gir ønsket resultat og si noe om hvorfor og hvorfor ikke.
 
Møreforsking er leder av Lean Forum Nordvest og våre forskere har stor interesse for forbedringsarbeid i helse/offentlig sektor.
11. april er forumets Lean-dag. Da vil Universitetssykehuset Nord-Norge delta og fortelle om sine erfaringer med lean og hvordan de nå skifter fokus fra ressursutnyttelse til flyt-effektivitet for å flytte pasienten fortere gjennom systemet.
Les Nasjonal helse- og sykehusplan, fra Helse- og omsorgsdepartementet