Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Assistanse til endring i levevanar

Fysiskaktivitet

Assistanse til endring i levevanar

Helsedirektoratet ønskjer å få i gang eit heilt nytt tilbod i kommunane, som på ein lettvint måte legg til rette for endring i levevanar. Møreforsking sluttførte hausten 2008 ei evaluering av prøveordninga som ligg til grunn for framlegget.

 
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte måndag 2. februar nøkkeltal for helsesektoren i 2008. Helsedirektøren ønskjer å styrke folkehelsearbeidet og la mellom anna vekt på individretta tiltak for risikogrupper. Til NRK uttalar Larsen at Helsedirektoratet ønskjer ”å få i gang et helt nytt tilbud i kommunene, som er slik at folk kan henvende seg for på en enkel måte å få hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet”. Forslaget har vore ut på høyring.
 
Møreforsking gjennomførte i perioda 2006-08 ei evaluering av prøveordninga som ligg til grunn for framlegget. Les meir om prosjektet og last ned rapporten her.