Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger

Grøne menn.JPG

Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger

22.-23. januar 2014 blir den fyrste Grøn fjord konferansen arrangert i Geiranger.

 
Med visjonen "Sporlaus ferdsel" er temaet sett for den fyrste Grøn fjord konferansen. Hit kjem internasjonale storaktørar, for å presentere sine miljøvennlege ferdselsløysingar både på land og til sjøs. Her kan du prøvekøyre el-bilar på det argaste vinterføre, og vere med å legge føringa for Verdsarvsatsinga inn i framtida.
 
Overordna mål med konferansen: INSPIRASJON og «Kick-Off»!
 

Målgruppe: Lokale, regionale og nasjonale bedrifter og organisasjonar innan transport (fjord/land), reiseliv, miljøvern, FoU, landbruk, samt off. forvaltning og politikarar.
 
 
 
 

  

Grøn fjord konferansen vert arrangert med støtte frå Kommunal- og regionaldepartementet, VRI, M&R fylkeskommune og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv. 
 
Lat ikkje denne sjansen gå frå deg, det er begrensa overnattingskapasitet i Geiranger. Meld deg på i dag for å sikre ein plass på konferansen! Møreforsking stiller mannsterke, kjem du?
 
Programutkast NORSK
 
Programutkast ENGELSK
(Foto: Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Merete L. Rønneberg)