Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift

Båtevik og Yttredal med artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift

Forskarane Finn Ove Båtevik og Else Ragni Yttredal ved Møreforsking Volda har nyleg fått publisert artikkelen "Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme" i Norsk Geografisk Tidsskrift.

 
Artikkelen har bakgrunn i funn frå Noregs forskingsråd sitt program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).
 
Norsk Geografisk Tidsskrift kan du lese meir om her.