Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kartlegging av FoU-aktiviteten i Helse Møre og Romsdal

NyhetHIP

Kartlegging av FoU-aktiviteten i Helse Møre og Romsdal

 
Helse Møre og Romsdal si forskings- og utviklingsavdeling har starta arbeidet med å utarbeide ny FoU-strategi for Helseforetaket. Møreforsking skal bistå i arbeidet med å kartlegge FoU-arbeidet  som skjer på avdelingane, mellom anna ved å gjennomføre ein survey blant seksjonsleiarane.
 
Arbeidet skal vere avslutta innan utgangen av mars 2014.