Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sulten og tørst, men Stikk UT! først!

bilde.jpg

Sulten og tørst, men Stikk UT! først!

Møreforsking Molde gjennomførte høsten og vinteren 2014/2015 en undersøkelse blant Stikk UT! brukere, på oppdrag for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, hvor nærmere 2 500 Stikk UT! brukere deltok. Undersøkelsen gir verdifull informasjon om hvordan de som går på Stikk UT!-turer bruker Stikk UT!, hvilken betydning Stikk UT! har for dem og viser at Stikk UT! er et godt folkehelsetiltak.

Formålet med undersøkelsen var å få kunnskap om Stikk UT!-brukerne i forbindelse med videreutvikling av tilbudet, og å finne ut om Stikk UT! bidrar til å øke turaktiviteten, også blant dem som ikke går så mye på tur.

Undersøkelsen viste at Stikk UT! introduserer turgåere, uavhengig av deres tidligere turerfaring, for turmuligheter de fra før ikke hadde kjennskap til noe som virket motiverende for å gå mer på tur, og at dette er kanskje den største verdien i hele Stikk UT! satsningen. Videre tyder undersøkelsen på at Stikk UT!, med sine detaljerte turbeskrivelser og oppmerkede stier, senker terskelen for å gå på tur og for å utforske nye turer, noe som særlig angår de minst erfarne og minst aktive turgåerne. Slik kan man si at Stikk UT! legger til rette for friluftsliv for hele bredden i befolkningen, og er et godt folkehelsetiltak. Undersøkelsen bekrefter dermed opplevelsen til de som har arbeidet med Stikk UT! i lengre tid, om at Stikk UT! er et godt tiltak som mange har glede av og benytter seg av. Rapporten gir dem et solid fundament for å fortsette arbeidet i samme spor.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned HER.

For ytterligere informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Guri K. Skrove.