Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram

Boligsosialt arbeid

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt Utviklingsprogram i Husbankens Region øst. Under programsamlinga med tittelen ”Bosetting krever mer enn bolig” heldt prosjektleiar Else Ragni Yttredal innlegg basert på den første statusrapporten i prosjektet.