Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk !

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk !

Prosjektet "Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk" vart gjennomført ved Volda Ungdomsskule i perioden hausten 2007- våren 2010.

 
Måla med prosjektet var mellom anna å medverke til at  elevar vert meir medvitne nynorskbrukarar og auke lærarar og elevar sin kunnskap om nynorsk litteratur for ungdom.  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa gav støtte til prosjektet og  Møreforsking Volda har hatt oppdraget med å evaluere det. 
 
Rapporten frå evalueringa finn du her.