Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Klima, teknologi og brukere: innlegg under KBL Boligkonferansen

Klima, teknologi og brukere: innlegg under KBL Boligkonferansen

Forskar Susanne Moen Ouff frå Møreforsking Volda holdt onsdag eit innlegg under KBL (Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd) sin årlege boligkonferanse.

 
Tema for innlegget var om ein i kommunal planlegging kan og/eller bør se klimaplanlegging og boligsosialt arbeid i samanheng. Utgangspunktet er eit stadig større fokus på tekniske innovasjonar på ENØK-fronten, og kva utfordringar som kan oppstå når brukarar og teknologi møtest i praksis.
 

Mer om KBL sin boligkonferanse, kan du finne på deira nettstad. Der finn du og alle innlegga frå konferansen.