Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn

Norway: Nature, Industry and Society

Fagbok på engelsk om det moderne norske samfunn

Finn Båtevik, forskar hos Møreforsking Volda, har bidrege til ei fersk lærebok på engelsk om det moderne norske samfunn.

 
Boka gjev eit nytt og oppdatert perspektiv på korleis Norge har utvikla seg til eit moderne samfunn. Både historiske linjer og gode innblikk i samtida blir presentert.
 
Fagbokforlaget seier dette om Noreg «The identity of the country can be seen as balancing culturally between urban and rural, and ideologically between market and social democratic values.”
 
Båtevik er geograf og har skrive eit kapittel om befolkningsutvikling i boka.
 
Tenkt målgruppe for denne fagboka er utanlandske studentar og andre som skal besøke Norge eller flytte hit. Men boka høver også for turistar og andre, som ei kjelde til verdifull innsikt og kunnskap.
 
For meir informasjon om boka, besøk Fagbokforlaget