Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

"Sak og vurdering" - fra prinsipp til praksis

"Sak og vurdering" - fra prinsipp til praksis

Professor Arild Hervik har en omfattende karriere som sosialøkonom gjennom sitt virke som lærer, forsker og leder av en rekke offentlige utredningsutvalg. For å markere at Arild nylig fylte 60 år, arrangerte Høgskolen i Molde og Møreforsking et fagseminar med tittelen "Sak og vurdering - Arild som brobygger og formidler mellom fag og politikk".

 
Prinsippet om å skille mellom ”sak og vurdering” ble trukket opp av nobelprisvinneren Ragnar Frisch, for å skape et tydelig skille mellom sosialøkonomi som faglig disiplin og anvendelsen i form av praktisk politikkutvikling. Det ligger i sakens natur at dette prinsippet kan være krevende å etterleve i praksis.  Seminaret ga interessante og verdifulle bidrag til å illustrere utfordringer og dilemmaer i dette spenningsfeltet mellom fag og politikk.
 
Arild Hervik har gjennom sin karriere gjort en omfattende innsats for å formidle samfunnsøkonomisk forskning til praktisk bruk, både regionalt og nasjonalt. Arild har vært medlem og leder av en rekke offentlig utvalg og ekspertgrupper, drevet undervisning, forskning og formidling, og vært en svært aktiv deltager i samfunnsdebatten. Til grunn for dette ligger en enestående evne til å utvikle og formidle løsningsforslag basert på analyse og forståelse av kompliserte samfunnsøkonomiske sammenhenger i spenningsfeltet mellom faglig teori og praktisk virkelighet.
 
Foto: Jens Petter Straumsheim, Høgskolen i Molde
 
Seminaret samlet 70 deltagere fra ledende norske fagmiljøer til foredrag og diskusjon av viktige problemstillinger knyttet til forholdet mellom teori og praksis innen faget sosialøkonomi. Seminaret var inndelt i tre hoveddeler, hver bestående av en hovedinnledning og forberedte kommentarer. Du kan laste ned noen av de ulike bidragene nedenfor:
 
Fra modell til virkelighet. Sosialøkonomiens møte med politikk:
Innledningsforedrag ved finansråd Tore Eriksen, Finansdepartementet
Kommentar ved professor Jørn Rattsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Fra teori til praksis. Hvor nyttige er nytte/kostnadsanalyser?
Kommentarer ved professor Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole og førsteamanuensis Ståle Navrud, Universitetet for Miljø og Biovitenskap.
 
Fra praksis til teori. Hvorfor overlever den maritime næringsklyngen?
Kommentar ved professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitet i Oslo
 
Møteleder under seminaret var ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel, Finansdepartementet
Programmet for seminaret finner du her