Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar

Foredrag frå Møreforsking Volda på bustadsosiale nettverkssamlingar

Møre og Romsdal fylke og Husbanken Midt-Norge arrangerte 26. og 27. august 2009 bustadsosial nettverkssamling i Ulsteinvik og Molde. Nettverkssamlinga er ein arena for kunnskapsutveksling for kommunale aktørar. Møreforsking Volda leverte våren 2009 rapport om busetting av flyktningar i kommunane, og presenterte hovudtrekk frå rapporten på dei to samlingane i fylket.

 
Foredraget fra Møreforsking Volda kan lastes ned frå Møre og Romsdal fylke si nettside, kor også andre fordrag frå samlinga i Ulsteinvik er tilgjengeleg. Foredraget, saman med andre innlegg på konferansen, finn du her.