Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal

WorkingMan_CC_GreggVandenberghe.jpg

Samling i Plannettverka i Møre og Romsdal

Arbeidsinnvandring var hovudtema då Plannettverka i Møre og Romsdal samla seg i slutten av januar


Finn Ove Båtevik frå Møreforsking var til stades både på Sjøholt den 29. januar då plannettverket på Sunnmøre kom saman, og i Kristiansund den 30. januar då plannettverka på Nordmøre og i Romsdal hadde fellessamling.
 
Plannettverka blir koordinerte av Møre og Romsdal fylkeskommune, og alle kommunar i regionane er deltakarar. 
  
Møreforsking samarbeider med fleire andre forskingsmiljø om eit stort prosjekt på arbeidsinnvandring. Prosjektet er i ein tidleg fase og skal pågå til 2016.
 
Båtevik presenterte analyser frå første del av forskingsarbeidet, basert på ei kartlegging gjennomført blant kommunane på Vestlandet. 
 
Les meir om prosjektet HER