Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og...

Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner

Møreforsking Volda har nå avsluttet forprosjektet om samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner. Forprosjektet er gjort i samarbeid med Muritunet AS.

 
Det er i noen grad avdekket samhandling på operativt nivå i kommunene, men på systemnivå er samhandlingsgraden svak. I den grad formelle samarbeidsutvalg er etablert, er det i hovedtrekk deltakere fra egen kommune som er med. Det er ingen kommuner som har oppgitt representanter fra frivillige organisasjoner, og andelen fra private helseforetak er marginal.
 
De ulike kommunene i Møre og Romsdal har organisert sitt helse- og omsorgsarbeid svært ulikt, noe som er en naturlig konsekvens etter prinsippene for organisering av offentlig sektor. Hver enkelt kommune bestemmer selv hvordan dette skal organiseres. Over tid har dette ført til ulik sammensetning av helsekompetanse i kommunene, og kompletterende helsekompetanse har blitt utviklet. Denne dimensjonen gir et potensielt grunnlag for samarbeid mellom kommuner. 
 
Forprosjektet berører sentrale forhold for kommunene i arbeidet med å møte utfordringene i Samhandlingsreformen.
 
Kontaktperson ved Møreforsking Volda: Erlend Krumsvik.