Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking utreder regionnivåets fremtidige oppgaver

Norgeskart.jpg

Møreforsking utreder regionnivåets fremtidige oppgaver

Møreforsking har fått i oppdrag å vurdere hvilke oppgaver som kan være aktuelle for et fremtidig folkevalgt regionnivå. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vurderingen vil basere seg på en systematisk gjennomgang av eksisterende utredninger omkring oppgaver og inndeling for et regional folkevalgt nivå.
 
Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens behandling av ny fylkesstruktur våren 2016. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Høgskulen i Volda.

Kontakt prosjektleder Jørgen Amdam eller Lars Julius Halvorsen ved Møreforsking for mer informasjon.