Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Gunnar Stave nestleiar i NOKUT

Gunnar Stave nestleiar i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nye representantar til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, NOKUT, frå og med januar 2011. Førsteamanuensis Gunnar Stave er vald inn som nestleiar. Stave er tidligare rektor ved Høgskulen i Volda og er no avdelingsleiar ved Møreforsking Volda.

 
Førsteamanuensis Gunnar Stave er representant for UH-sektoren. Stave har tidlegare også vore leiar for Universitets- og høgskulerådet.