Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny yrkesfaglærerutdanning til Møre og Romsdal?

Yrkesfag.jpg

Ny yrkesfaglærerutdanning til Møre og Romsdal?

Statsrådsbesøk er ikke en hverdagsforeteelse på Møre, men tirsdag var Kristin Halvorsen på besøk i Ålesund. Temaet for møtet var å presentere ambisjonen som Høgskolene i Volda og Ålesund i fellesskap har om å skape Norges beste faglærerutdanning. Initiativet skjer i regi av Mørealliansen.

 
Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid for utbygging av yrkesfaglærerutdanningen. I disse dager skjer det en kartlegging av kompetanse, samarbeidsmuligheter og interesse for å delta i utbyggingen. Dette skal danne grunnlag for en beslutning om hvilke institusjoner som skal utvikle seg til yrkespedagogiske sentre og hvilken profil disse skal ha.
 
I den forbindelse snakket representanter for Møreforsking, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Ålesund varmt om muligheten for å få en slik utdanning til fylket, da kunnskapsminister Kristin Halvorsen nylig besøkte Høgskolen i Ålesund.
 
-  I Møreforsking har vi i de senere årene forsket mye på rekrutteringen av og betydningen som høgt utdannet arbeidskraft har for utviklingen i næringslivet. Jo mer vi studerer dette – jo mere oppmerksomme blir vi på betydningen som fagarbeidere og yrkesutdanning  har for konkurranseevnen – ikke som motsetning til høyere akademisk utdanning, men i et samspill med økt formalkompetanse. Dette samspillet mellom mennesker med høy formalkompetanse og mennesker med sterk fagkunnskap er etter vår mye av forklaringen på «Møregåten».  Vi ser at folk i stor grad blir boende der de tar utdanningen sin, og derfor blir kvaliteten på utdanningstilbudet innen yrkesfagene helt avgjørende for konkurranseevnen til næringslivet og rekrutteringen av arbeidskraft til regionen, sa Roar Tobro, direktør i Møreforsking.
 
Anne Øie fra Høgskolen i Volda understreket sterkt at høgskolene i Møre og Romsdal ønsker å være med på det kvalitetsløftet som er planlagt for yrkesfaglig utdanning i Norge.
 
- Kravet til yrkesrelevant utdanning blir bare sterkere og sterkere, og regionen har et stort behov for kompetent arbeidskraft innen blant annet teknisk industri, byggfag, elektro, helse og sosial, sa Øie.
Geirmund Oltedal fra Høgskolen i Ålesund sluttet seg til.
 
- Vi er vant til å trekke erfaringskompetanse inn i våre utdanninger, det ligger i vår natur. Alt ligger til rette for å få til en god yrkesfaglig utdanning i regionen, sa Oltedal.
 
Foto: Magne Rasmussen, Høgskolen i Ålesund