Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere førte til holdningsend...

Tur.JPG

Samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere førte til holdningsendring

Aure kommune og Aure rehabiliteringssenter har i samhandlingsprosjektet "Livsnær livshjelp" gått sammen for mer aktive rehabiliteringsbrukere og et bedre rehabiliteringstilbud i Aure. Det ettårige prosjektet har ført til holdningsendringer i retning av mer samarbeid og nye arbeidsmetoder i rehabiliteringsarbeidet, men de ansatte er bekymret for at man skal falle tilbake til gamle rutiner etter prosjektet er avsluttet.

Helse, utdanning og samfunnsgruppen ved Møreforsking Molde gjennomførte en kartlegging av samhandling om rehabiliteringstilbud i Aure før prosjektet "Livsnær livshjelp" ble iverksatt, rapport 1403. Da det ett år lange samhandlingsprosjektet var avsluttet, gjorde Møreforsking Molde en sluttevaluering av prosjektet som også inneholdt en ny kartlegging av samhandling om rehabilitering. Funn fra begge undersøkelsene er samlet i den nye rapporten "Sammen om rehabilitering i nærmiljøet".

Prosjektet har ført til bedre samhandling mellom de kommunale tjenestene og Aure rehabiliteringssenter, blant annet ved å sette tverrfaglige møter og felles kartlegging av rehabiliteringsbrukere i system. De ansatte opplever at det har blitt lettere å ta kontakt på tvers og at man har blitt bedre kjent med hverandres tjenester. Det har skjedd en kunnskapsoverføring om rehabilitering under prosjektet, primært fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Endringen i ansattes holdninger til rehabilitering og samarbeid er imidlertid den mest markante endringen som følge av prosjektet. Holdningene har gått fra pleie og sykdomsfokus til fokus på aktivitet, trening og rehabilitering, og i retning av mer tverrfaglig samarbeid om brukere. I etterkant av prosjektet er det et uttalt behov for å opprettholde trykket på samhandlingen og arbeidet med rehabiliteringstilbudet for å videreføre holdningene og arbeidsmetodikken som ble innført i prosjektet.

Kontaktperson for prosjektet er Guri K. Skrove.